1. Бухгалтерський облік
 2. Вступ до спеціальності облік і оподаткування
 3. Економічний аналіз
 4. Інформаційні системи і технології в обліку і оподаткуванні
 5. Контроль і ревізія
 6. Облік і оподаткування на підприємствах за різними видами економічної діяльності
 7. Організація обліку і оподаткування на підприємствах малого бізнесу
 8. Основи аудиту підприємницької діяльності
 9. Фінансовий облік
 10. Навчальна практика з бухгалтерського обліку
 11. Практика з фінансового обліку
 12. Практика з контролю і ревізії та економічного аналізу
 13. Практика з інформаційних систем і технологій в обліку і оподаткуванні
 14. Виробнича практика зі спеціальності облік і оподаткування