Структура та органи управління закладу освіти

Структурні підрозділи  Коледжу створюються відповідно до законодавства і цього Положення та головних завдань діяльності Коледжу і діють згідно з окремими положеннями, що розробляються Національною академією статистики, обліку та аудиту і затверджуються наказом ректора Академії. Основними структурними підрозділами Коледжу (що діють на підставі Положення) є:

 • відділення;
 • циклові комісії;
 • навчально-методичний підрозділ;
 • бібліотека;
 • підрозділ по роботі з кадрами;
 • бухгалтерська служба;
 • канцелярія та архів;
 • господарський підрозділ;
 • медичний пункт;
 • спортивний зал;
 • їдальня.