Ліцензії та сертифікати

  • Довідка з єдиного державного реєстру ЄДРПОУ:
    • ЄДРПОУ
    • ЄДРУО
  • Сертифікати про акредитацію:
  • Ліцензія про надання освітніх послуг;
  • Положення про Фаховий коледж економіки та управління Національної академії статистики, обліку та аудиту;
  • Зразок диплома молодшого спеціаліста;