Історія коледжу

Фаховий коледж економіки та управління Національної академії статистики, обліку та аудиту – заклад вищої освіти державної форми власності І-ІІ рівня акредитації.

Історія коледжу розпочинається із заснування у 1926 році Республіканського навчального комбінату ЦСУ УРСР, на базі якого у 1986 році була створена Білоцерківська бухгалтерська школа, яка була єдиним навчальним закладом Київської області, який готував спеціалістів економічного профілю.

Впродовж 94 років існування закладу освіти змінювалися назви, відкривалися нові спеціальності, відділення, змінилося ціле покоління викладачів та співробітників. За роки існування навчальний заклад підготував для економічної сфери області понад 15000 фахівців, які успішно працюють на підприємствах і в організаціях різних форм власності та господарювання.

За роки своєї діяльності коледж став одним із провідних закладів вищої освіти Київщини з підготовки компетентних фахівців. Вагомий внесок у становлення і розвиток навчального закладу внесли окремі  керівники.

З 1992 року по 1997 рік заклад очолювала Матицина Надія Петрівна. Під   її керівництвом проведена низка реформаторських змін щодо оновлення матеріально-технічної бази навчального закладу, управлінської діяльності та посилення наукової роботи.

З 1997 року по червень 2020 року, за час керівництва закладом  Микитюк Ларисою Вікторівною, зроблено важливі кроки спрямовані на обґрунтовану перебудову та вдосконалення організації навчально-методичної роботи, використання інноваційних технологій з метою забезпечення професійної підготовки студентів, яка  б відповідала вимогам сьогодення.

З 01 липня 2020 року відповідно до наказу №65 від 01.07.2020 р. Національної академії статистики, обліку та аудиту Білоцерківський коледж фінансів, обліку та аудиту Національної академії статистики, обліку та аудиту було перейменовано у Фаховий коледж економіки та управління НАСОА, який очолив  кандидат юридичних наук, доцент, заступник першого проректора Національної академії статистики, обліку та аудиту Корнієнко Петро Сергійович.

Головним завданням закладу на сьогодні  є здійснення освітньої діяльності з ліцензованих спеціальностей, що забезпечать підготовку фахівців економічного профілю, які здатні бути конкурентоспроможними на ринку праці.

Відповідно до Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти  коледж здійснює підготовку студентів на базі 9-ти та 11-ти класів.

Освітньо-кваліфікаційний рівень «фаховий молодший бакалавр» за  спеціальностями:

  • 071 Облік і оподаткування;
  • 072 Фінанси, банківська справа та страхування;
  • 075 Маркетинг;
  • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;

Термін навчання складає:

  • Для студентів з базовою середньою освітою – 3 роки,
  • Для студентів з повною середньою освітою – 2 роки.

За освітнім ступенем  «бакалавр»:

  • 071 Облік і оподаткування

Термін навчання – 4 роки.

Історія коледжу є предметом гордості усіх, хто в ньому працював і працює. Даниною глибокої подяки тим, хто збагачував його славу, створював традиції та закладав фундамент на майбутнє є прагнення колективу готувати висококваліфікованих спеціалістів, здатних бути готовими до активної професійної та соціальної діяльності.

Пишаємося минулим і упевнено рухаємося у майбутнє!