Спеціальності

 • 071 «Облік і оподаткування»
 • 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»
 • 075 «Маркетинг»
 • 076 «Підприємництво та торгівля»
 • 121 «Інженерія програмного забезпечення»

Спеціальність: «Облік і оподаткування»

 • Код спеціальності: 071
 • Передумови вступу: На базі 9 класів, на базі 11 класів.
 • Форма навчання: Денна та заочна форми навчання.
 • Термін навчання:
  • 2 роки 10 місяців – на базі 9 класів;
  • 1 рік 10 місяців – на базі 11 класів
 • Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування».
 • Спеціальність: «Облік і оподаткування».
 • Кваліфікація фахівця: фаховий молодший бакалавр з обліку та оподаткування
 • Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Спеціальність: «Облік і оподаткування»
Облік і оподаткування є однією із найактуальніших та найцікавіших спеціальностей галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Ця спеціальність передбачає вивчення теоретичних і практичних аспектів обліку, оподаткування, аналізу та аудиту підприємств різних організаційно-правових форм господарювання та галузей, включаючи бюджетні установи та банки.

Спеціальність «Облік і оподаткування і» формує системні знання з питань методології та організації обліку, оподаткування та контролю, формування фінансової, статистичної, податкової та іншої звітності, проведення комплексного аналізу фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання, оподаткування юридичних та фізичних осіб.

Під час навчання студенти коледжу отримують знання з фундаментальних економічних дисциплін: економічної теорії, статистики, бухгалтерського обліку, податкової системи, аналізу господарської діяльності, аудиту, фінансів і кредиту, інформаційних систем і технології в обліку і оподаткуванні.

Студенти коледжу проходять навчальні практики з обліку і оподаткування, аналізу та аудиту, інформаційних систем і технологій в обліку та оподаткуванні.

Високе суспільне значення бухгалтерської професії сприяє тому, що завжди буде попит на таких фахівців. Професія бухгалтера є багатогранною і різнобічною: від рядового бухгалтера до фінансового директора, від менеджера до керівника інформаційної служби підприємства, від контролера-ревізора до незалежного сертифікованого аудитора.

Випускники спеціальності «Облік і оподаткування» успішно можуть виконувати обов'язки: економіста, фінансиста, завідувача каси, касира-експерта, рахівника, помічника бухгалтера, бухгалтера, помічника аудитора, аналітика, помічника ревізора.

Спеціальність: «Фінанси, банківська справа,  страхування та фондовий ринок»

 • Код спеціальності: 072
 • Передумови вступу:  На базі 9 класів, на базі 11 класів
 • Форма навчання: Денна форма навчання
 • Термін навчання:
  • 2 роки 10 місяців – на базі 9 класів;
  • 1 рік 10 місяців  – на базі 11 класів
 • Галузь знань:  07 «Управління та адміністрування»
 • Спеціальність:  072 «Фінанси, банківська справа,  страхування та фондовий ринок»
 • Кваліфікація фахівця: фаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської справи , страхування та фондовий ринок
 • Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Спеціальність: «Фінанси, банківська справа,  страхування та фондовий ринок»

Увесь комплекс економічних, фінансових структур, органи державного регулювання потребують кваліфікованих фахівців, які мають високий загальний рівень економічної освіти, спеціальні знання у сфері фінансів, корпоративного управління, економічних розрахунків, банківської справи, вміння і навички використання сучасних інформаційних технологій, знають кілька іноземних мов. Саме таких фахівців зі спеціальності «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» готують у нашому коледжі.

Фінансист — це фахівець, який здійснює роботу за такими видами економічної діяльності: фінансове посередництво, страхування, керування у банківській сфері, управління та нагляд у сфері оподаткування, організація фінансових служб підприємств та установ різних форм власності і господарювання, управління діяльністю холдингових компаній, трастів, фондів, фінансовий лізинг, управління фінансовими ринками, операції з нерухомим майном, державне управління.  Він займається фінансовою діяльністю у сфері ринкових відносин.

Випускники спеціальності  «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»  можуть працювати у різних організаціях, установах, підприємствах усіх сфер та ланок економіки, таких як: акціонерні товариства; корпорації, концерни та інші об'єднання; державні та комерційні банки; підприємства різних форм власності; страхові компанії; органи державного управління; державні установи (органи державної податкової служби, пенсійний фонд, державне казначейство, державна служба аудиту); біржі, інвестиційні компанії; консалтингові організації.

Спеціальність: «Маркетинг»

 • Код спеціальності: 075
 • Передумови до вступу:  На базі 9 класів, на базі 11 класів
 • Форма навчання: Денна форма навчання
 • Термін навчання:
  • 2 роки 10 місяців – на базі 9 класів;
  • 1 рік 10 місяців – на базі 11 класів
 • Галузь знань:  07 «Управління та адміністрування»
 • Спеціальність: 075 «Маркетинг»
 • Кваліфікація фахівця: фаховий молодший бакалавр з маркетингу
 • Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Спеціальність: «Маркетинг»

Спеціаліст з маркетингу – це досвідчений фахівець-дослідник ринку, здатний розробляти та здійснювати програми ефективної діяльності підприємства, який вміє оперативно та дієво реагувати на швидкі зміни на сучасному ринку товарів та послуг в умовах конкурентної боротьби.

Обравши навчання за спеціальністю «Маркетинг», Ви отримуєте гарантію успішного працевлаштування та професійного росту. Саме маркетингова освіта найповніше відповідає вимогам кар'єрного зростання: чим вища управлінська посада, тим більшого значення набувають маркетингові знання.

Випускники спеціальності  «Маркетинг» успішно можуть виконувати обов'язкимаркетолог-аналітик, маркетолог-консультант, маркетолог-експерт; спеціаліст з комунікативної політики; економіст служби маркетингу та збуту; начальника відділу реклами; начальника рекламно-інформаційного агентства, відділу зв’язків з громадськістю; менеджера з реклами, бренд-менеджера, медіапланера, копірайтера; арт-директора; промоутера; консультанта з реклами;  менеджера з логістики; начальника відділу збуту; начальника відділу логістики, логіста; консультанта з питань логістики. 

Спеціальність: «Підприємництво та торгівля»

 • Код спеціальності: 076
 • Передумови вступу:  На базі 9 класів, на базі 11 класів
 • Форма навчання: Денна форма навчання
 • Термін навчання:
  • 2 роки 10 місяців – на базі 9 класів;
  • 1 рік 10 місяців – на базі 11 класів
 • Галузь знань:  07 «Управління та адміністрування»
 • Кваліфікація фахівця: фаховий молодший бакалавр з підприємництва,  та торгівлі
 • Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр

Спеціальність: «Підприємництво та торгівля»

Метою спеціальності «Підприємництво та торгівля» є підготовка висококваліфікованих фахівців в області підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, а саме компетентних менеджерів та знавців власної справи.

Спеціаліст з підприємництва та  торгівлі  – це насамперед системний аналітик, здатний прорахувати й економічно обґрунтувати доцільність та ефективність рішень щодо наскрізного управління рухом товару з урахуванням інтересів усіх учасників цього процесу. Володіє знаннями про споживчі властивості і методи якісної експертизи товарів, основами рекламної справи, маркетингу, менеджменту. Фахівці з комерційної логістики формують стиль спілкування зі споживачами, визначають корпоративне обличчя фірми та її привабливість для споживача.

Отримана спеціалізація дозволить випускникам займати широкий спектр посад у фірмах, які ведуть комерційну діяльність. Комерсант-логіст – одна з найкреативніших спеціальностей з високою оплатою праці.

Спеціалісти з комерційної логістики сьогодні найбільш затребувані на ринку праці в Україні та Європі. Вони зможуть працювати в різних галузях економіки та забезпечувати поєднання основних функцій логістики (постачання, виробництво, збут, транспортування, вантажопереробка, упакування, управління запасами, складування) в єдиний бізнес-процес, проектувати й управляти наскрізними матеріальними та супроводжуючими інформаційними, фінансовими і сервісними потоками з метою мінімізації загальних витрат.

Спеціальність «Підприємництво та торгівля»  спрямована на забезпечення потреби ринку у фахівцях, які орієнтуються на створення та підтримку діяльності підприємницьких структур сімейного типу. Навчання за цією програмою дозволяє поглибити навички та компетенції з питань економіки, організації та управління сімейним бізнесом.

Знання, яких набувають студенти в процесі навчання на спеціальності «Підприємництво та торгівля» це:

 • особливості організації сімейного бізнесу;
 • принципи управління діяльністю сімейних підприємств;
 • особливості управління колективом сімейної компанії;
 • підходи до оцінки ефективності діяльності сімейних підприємств.

Випускники цієї спеціальності вміють:

 • генерувати бізнес-ідеї зі створення підприємств сімейного типу;
 • визначати мету, завдання діяльності та структуру управління сімейного підприємства;
 • визначати потребу в стартовому підприємницькому капіталі;
 • оцінювати фінансовий стан компанії;
 • просувати власну продукцію підприємства;
 • оптимізувати податкові платежі сімейного господарства;
 • працювати із програмним забезпеченням.

Фахівець з підприємництва та торгівлі  має високий рівень теоретичної підготовки, спеціальні знання, поглиблену спеціалізовану фахову підготовку, що дозволяє займати такі посади:

 • директор малого підприємства за видами економічної діяльності, з надання послуг (консалтингової, страхової, рекламної тощо);
 • заступник керівника агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо; комерсант;
 • завідувач торговельного залу;
 • менеджер з роздрібної та оптової торгівлі;
 • менеджер ресторану, кафе, бару, підприємств з приготування та доставки готових страв;
 • фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер; фахівець із біржових операцій; аукціоніст (ліцитатор);
 • торговельний брокер (маклер).

Спеціальність: «Інженерія програмного забезпечення»

 • Код спеціальності:  121
 • Передумови вступу: На базі 9 класів, на базі 11 класів
 • Форма навчання:Денна форма навчання
 • Термін навчання:
  • 3 роки 10 місяців – на базі 9 класів;
  • 2 роки 10 місяців – на базі 11 класів.
 • Галузь знань: 12 «Інформаційні технології»
 • Кваліфікація фахівця:Фаховий молодший бакалавр з інженерії програмного забезпечення.
 • Освітньо-професійний ступінь:Фаховий молодший бакалавр

Спеціальність: «Інженерія програмного забезпечення»

Спеціальність  «Інженерія програмного забезпечення» орієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців в галузі інформаційні технології, яка спрямована на розробку програмних систем, що працюють надійно та ефективно.

На сьогоднішній день випускники спеціальності Інженерія програмного забезпечення є найбільш затребуваними на ринку праці, оскільки фахівці такої галузі приймають активну участь у розробці вітчизняних і міжнародних програмних проектів і мають достойну оплату своєї праці.

Спеціальність «Інженерія програмного забезпечення» базується на вивченні нормативних (обов'язкових) дисциплін фундаментальної підготовки, а також вибіркових дисциплін. Студенти отримують ґрунтовну математичну та алгоритмічну підготовку, вивчають сучасні мови програмування, комп'ютерні мережі, тестування, операційні системи та інші дисципліни, необхідні для роботи за фахом.

Програміст – це фахівець, що володіє аналітичним складом розуму, гарною пам'яттю, здатністю вести складні математичні розрахунки, об'єктивно оцінювати можливості технологій та їх використання в кожному конкретному випадку.

Знання, які набувають студенти Коледжу в процесі навчання на спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» є:

 • основні концепції моделювання та аналізу програмного забезпечення та типи моделей програмного забезпечення;
 • концепції та технології проектування та реалізації програмних систем;
 • технології кластерних, розподілених, паралельних обчислень;
 • мови програмування та інструментарій розроблення програмного забезпечення на відповідних мовах програмування;
 • принципи взаємодії і комунікацій та ролі в команді розробників програмного забезпечення;
 • зміст інженерних та супровідних процесів життєвого циклу програмного продукту.

Місцем роботи випускників коледжу спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» є вітчизняні та міжнародні компанії, які займаються розробкою та супроводом програмного забезпечення, незалежні агенції з тестування програмного забезпечення. Випускники спеціальності  «Інженерія програмного забезпечення» можуть працювати на посадах:

 • провідного інженера-програміста;
 • інженера з якості програмного забезпечення;
 • спеціаліста з впровадження та супроводу програмного забезпечення;
 • консультанта з питань інформатизації та комп’ютеризації;
 • розробника комп’ютерних ігор та прикладного програмування;
 • спеціаліста мережевих технологій та системного адміністрування;
 • аналітика комп’ютерних систем і технологій.