Публічна інформація

Доступ до публічної інформації

Фаховий коледж економіки та управління Національної академії статистики, обліку та аудиту надає публічну інформацію керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації» та Указом Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації».

Надання публічної інформації  ФКЕУ НАСОА здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно із Законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

  1. прізвище, ім’я та по-батькові запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, номер телефону;
  2. опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
  3. підпис і дату.

Поштова адреса Фахового коледжу економіки та управління  Національної академії статистики, обліку та аудиту для подання інформаційного запиту:

Фаховий коледж економіки та управління Національної академії статистики, обліку та аудиту, вул. Григорія Ковбасюка,15, м. Біла Церква, Київська область, 09117, (на конверті вказати Публічна інформація)