«Інновації в сфері вищої, професійно-технічної і професійної попередньої освіти в цифрових умовах трансформації»

«Інновації в сфері вищої, професійно-технічної і професійної попередньої освіти в цифрових умовах трансформації»

Заступник першого проректора НАСОА, т.в.о. директора Фахового коледжу економіки та управління НАСОА, доктор юридичних наук, професор Корнієнко П.С. з 21 по 27 червня прийняв участь у міжнародному стажуванні «Інновації в сфері вищої, професійно-технічної і професійної попередньої освіти в цифрових умовах трансформації» на базі Варненського вільного університету імені Чорноризця Храбра (Болгарія).

Програма стажування передбачала 180 годин, із них: 60 годин аудиторної та 120 годин позааудиторної роботи, усього 6 ЄКТС-кредитів.

Наукове стажування вміщувало низку заходів: науковий семінар «Потенціал вищої школи в розвитку економіки знань та системі наукових досліджень», майстер-клас «Створення сучасної інфраструктури інноваційного освітнього процесу», круглий стіл «Теорія поколінь у практиці юриста», навчальну дискусію «Координація взаємодії держави, бізнесу і науки», практикум «Практичні аспекти адміністративного судочинства в Україні», ділову гру по управлінню проєктами «Прожектор», семінар-практикум «Андрагогічні принципи підготовки сучасних фахівців у ЗВО: інноваційні форми, методи, технології», панельну дискусію «Створення спільної наукової бази в перспективних сферах», інтегрований семінар «Підсилення інтеграційних процесів в науці вищої школи» тощо.

Під час міжнародного стажування між Національною академією статистики, обліку та аудиту та Варненським вільним університетом імені Чорноризця Храбра (Varna Free University «Chernorizets Hrabar») було підписано угоду про співпрацю у спільних освітніх та наукових проектах.